Защо виолончело?

Виолончелото е един от най-разнообразните музикални инструменти.  То е неизменна част от симфоничния оркестър, а освен това много често се използва и като солиращ инструмент. Тембърът и диапазонът на челото са много близки до тези на човешкия глас и това го прави изключително подходящ за изразяване на различни емоции и настроения. Именно многообразието в звуковата му палитра  превръща виолончелото и в един от най-привлекателните за всеки слушател музикални инструменти.

Преподавател

„Музиката е морален закон. Тя дава душа на вселената, крила на ума, полет на въображението, обаяние на тъгата и живот на всичко. Тя е същността на реда и води към всичко, което е добро, справедливо и красиво…“

Платон

Теодора
Атанасова

Цели и етапи на обучение

Начинаещи

Първоначално ще се запознаем с инструмента, неговите звукови възможности и техническите средства за постепенното им овладяване.  Ще изградим навици за ежедневна самоподготовка и стремеж към самоусъвършенстване.

Напреднали

По-нататък ще изучаваме по-задълбочено виолончеловия репертоар от различни епохи и композитори.  Ще намираме усещанията си за музикален стил и ще овладяваме техническите и интерпретационни трудности с цел по-голяма свобода на изразяване.

Контакти

гр. София
ж.к. Суха река, 208-г

e-mail: amadeus.artacademy@gmail.com

тел. 0889507170