Защо флейта?

Флейтата е най-близкият музикален инструмент до гласа, поради подобния подход към звукоизвличане и себеусещане.

Свирейки на флейта, имаме възможност да намерим също толкова уникален звук, колкото е и гласът ни. Звукът е музикалната ни визитка и причината да не можем да изразим красотата в музиката с думи.

Преподаватели

“Всеки от нас притежава специфичен и открояващ се глас. Музиката ни учи как да му се доверяваме.”

Мартин
Павлов

Цели и етапи на обучение

1-ви етап

В началото ще работим именно със звука – как да го търсим, овладеем и създадем личен вкус за качеството му. Да настроим слуха си – водещият ни учител, да работи в екип с останалите ни сетива. Да разберем какво е артикулация, музикален изказ и да намерим това, което прави флейтата уникална сред духовите инструменти.

2-ри етап

Вторият етап на обучение се състои в опознаване на музикалната фраза и разнообразните подходи към нея при различни стилове и композитори. Изграждането на лично мнение и вкус за естеството на музикалната изразност, чрез фразирането, е основополагащо.

Контакти

гр. София
ж.к. Суха река, 208-г

e-mail: amadeus.artacademy@gmail.com

тел. 0889507170