Защо пиано?

Пианото предлага възможност за музикално развитие и усъвършенстване на всички нива. Като неограничено изразно средство, то дава едни от най-разнообразните и ярки начини за запознанство и среща със света на музикалното изкуство. Обучението, в непрекъснат творчески обмен с останалите специалности, е предложение за един по-различен поглед към изкуството и широк спектър от възможности за развитие.

Преподавател

“Музиката е
най-вдъхновената проява
на свързване между хората.”

Гергана
Несторова

Цели и етапи на обучение

Начинаещи

Основната цел е запознаване с пианото, първи стъпки в изграждането на връзка с инструмента и развитие на музикалните-техническите възможности на учащия. Запознанството с богатия клавирен репертоар и неограничените изразни средства на пианото развиват творческото въображение и открехват вратата към необятния свят на музикалното изкуство.

Напреднали

Основната цел е развитие и усъвършенстване на музикалните и артистични качества на изпълнителите. Задълбочен и разностранен подход към произведенията, изграждане на стабилна връзка с инструмента като основно изразно средство, както и непрекъснат обмен с другите изкуства, са основните елементи за изграждане и развитие на музиканти с личен поглед, зрялост и дълбочина.

Контакти

гр. София
ж.к. Суха река, 208-г

e-mail: amadeus.artacademy@gmail.com

тел. 0889507170